Kosmos K70 lắp giữa thang bộ màu thang À Champagne