0911 454 238

Công trình thực tế

Lọc theo
Vị trí lắp đặt
Loại thang
Kích thước/ tải trọng
Địa điểm lắp
Kosmos K70 kết hợp hoàn hảo với thang xoắn ốc

Kosmos K70 kết hợp hoàn hảo với thang xoắn ốc

Kosmos X80 Premium họa tiết Ammil huyền ảo

Kosmos X80 Premium họa tiết Ammil huyền ảo

Kosmos X80 Premium họa tiết Mazarine và sàn thang Black

Kosmos X80 Premium họa tiết Mazarine và sàn thang Black

Kosmos K70 màu thang Oxide 3 tại Quảng Ngãi

Kosmos K70 màu thang Oxide 3 tại Quảng Ngãi

Kosmos X80 Limited họa tiết Saddle và sàn thang Porto

Kosmos X80 Limited họa tiết Saddle và sàn thang Porto

Kosmos K90 với chiều cao hành trình cao nhất Việt Nam

Kosmos K90 với chiều cao hành trình cao nhất Việt Nam

Kosmos K90 màu January 4 tại Tp. Hồ Chí Minh

Kosmos K90 màu January 4 tại Tp. Hồ Chí Minh

Kosmos K90 nhỏ gọn nằm giữa thang bộ

Kosmos K90 nhỏ gọn nằm giữa thang bộ